Da li ste znali...

 
 
 

Kontakti


Kristina Šperanda Ferenc
Telefon: +385 1 295-80-47

 

06-06-2017 | Srbija | Vesti o proizvodima

Činjenice o autonomnoj vožnji i parkiranju

 • ... da Bosch sa svojim posvećenim projektnim timom intenzivno radi na autonomnoj vožnji od početka 2011. godine?
 • ...da više od 2.800 inženjera kompanije Bosch radi na daljem razvoju sistema asistencije vozača, pa tako i na razvoju autonomne vožnje i parkiranja?
 • ... da je prihod kompanije Bosch od prodaje sistema asistencije vozača premašio jednu milijardu evra u 2016. godini?
 • ... da su temelji autonomne vožnje postavljeni 1. oktobra 1986. godine pokretanjem istraživačkog projekta “Prometheus” (Program za najveću efikasnost i sigurnost bez presedana u evropskom saobraćaju, eng. Programme for European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety) u koji je Bosch bio uključen?
 • ... da je Bosch prvi svetski dobavljač u automobilskoj industriji koji ispituje autonomnu vožnju na javnim putevima? Inženjeri kompanije Bosch voze test vozila na nemačkom auto-putu A81 i američkom auto-putu I280 od početka 2011., kao i na auto-putu „Metropolitan Inter-City Expressway“ u japanskoj prefekturi Kanagava od početka 2016. godine.
 • ... da je Bosch lider na tržištu radarskih senzora od 77 GHz koji su potrebni za autonomnu vožnju, kao i da je u 2016. godini proizveden 10 milioniti primerak takvog senzora?
 • ... da je za pretvaranje automobila Tesla Model S u ispitno vozilo kompanije Bosch potrebno 1.400 radnih sati, 1.300 metara kabla, 400 vezica za kablove i 50 novih Bosch komponenti?

Autonomna vožnja štedi vozačevo vreme i novac

 • ... da istraživanja u SAD-u pokazuju da primena strategija za oprezniju vožnju na auto-putu može da rezultira uštedama goriva do 39 posto?
 • …da autonomna vožnja poboljšava protok vozila, jer omogućava prolazak do 80 posto više vozila kroz raskrsnice sa svetlosnom signalizacijom u istom vremenskom periodu?
 • ... da bi se potpuno autonomnom vožnjom u SAD-u, Kini i Nemačkoj 2025. godine moglo uštedeti do 400.000 metričkih tona CO2 godišnje?
 • ... da bi potpuno autonomna vožnja u 2025. godini mogla da uštedi i do 95 sati godišnje redovnim vozačima?

Autonomna vožnja čini puteve sigurnijim

 • ... da prema podacima UN-a svake godine 1,25 miliona ljudi pogine u saobraćajnim nesrećama?
 • ... da se 90 posto svih saobraćajnih nesreća može pripisati ljudskoj grešci?
 • ... da istraživanje nesreća od strane kompanije Bosch predviđa da se povećanjem autonomnosti stopa nesreća može smanjiti za trećinu samo u Nemačkoj?
 • ... da se zahvaljujući usluzi autonomnog parkiranja ista površina može iskoristiti za parkiranje do 20 posto više vozila?

Grupa Bosch je vodeći dobavljač tehnologija i usluga. Zapošljava oko 400.500 saradnika širom sveta (od 31. decembra 2017. godine). Prema preliminarnim podacima, kompanija je ostvarila promet od 78 milijardi evra u 2017. godini. Delatnost kompanije podeljena je u četiri poslovna sektora: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, i Energy and Building Technology. Bosch kao jedna od vodećih kompanija za Internet stvari nudi inovativna rešenja za pametne domove, pametne gradove, povezanu mobilnost i povezanu industriju. Bosch primenjuje svoju stručnost u tehnologiji senzora, softveru i uslugama, kao i sopstvenom oblaku za internet stvari da bi svojim korisnicima iz jednog izvora pružao povezana rešenja iz više domena. Strateški cilj Bosch Grupe je da otkriva tehnologije za povezan život i da poboljšava kvalitet života inovativnim i inspirativnim proizvodima i uslugama. Ukratko, Bosch stvara tehnologiju koja je "Tehnologija za život". Bosch Grupa se sastoji od firme Robert Bosch GmbH i oko 450 filijala i regionalnih društava u oko 60 zemalja. Ako tu ubrojimo i prodajne i servisne partnere, Bosch globalna mreža proizvodnje, inženjeringa i prodaje pokriva skoro sve zemlje na svetu. Osnova za budući rast kompanije je njena inovativnost. Bosch zapošljava otprilike 62.500 saradnika u sektoru za istraživanje i razvoj na više od 125 lokacija širom sveta.

Firmu je 1886. u Štutgartu osnovao Robert Bosch (1861-1942) kao „Radionicu za preciznu mehaniku i elektroniku". Zahvaljujući posebnoj strukturi vlasništva firme Robert Bosch GmbH, koja joj obezbeđuje preduzetničku slobodu, kompanija može da planira dugoročno i da investira u značajne projekte za budućnost. Ukupno 92% udela u firmi Robert Bosch GmbH u vlasništvu je fondacije Robert Bosch Stiftung GmbH. Većinsko pravo glasa ima industrijsko povereničko društvo Robert Bosch Industrietreuhand KG koje izvršava sve preduzetničke funkcije. Ostatak poslovnog udela je u vlasništvu porodice Bosch i društva Robert Bosch GmbH.

Dodatne informacije se mogu dobiti na adresi:

www.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse