Korporativno istraživanje
Za inovacije koje postaju deo naše svakodnevice

Korporativno istraživanje
 

Fascinantno istraživanje u Boschu

U sklopu korporativnog istraživanja, naši visoko specijalizovani saradnici širom sveta razvijaju nova tehnološka rešenja u oblastima kao što su razvoj softvera, robotika ili upravljanje motorom. Na ovaj način se neprekidno oblikuju nove ideje koje dodatno unapređuju postojeće proizvode, čineći ih efikasnijim, bezbednijim i ekološki podobnijim, istovremeno otvarajući nove smerove poslovanja. Naš primarni cilj je da unapredimo kvalitet života.

Lokacije

Službe korporativnog istraživanja su prisutne širom sveta. Pronađite naše lokacije i detalje za kontakt.

Poslovi i karijere

Talent je uvek dobrodošao u korporativnom sektoru za istraživanje i napredno inženjerstvo.