Patenti
Ideje za budućnost

Nove ideje su neprekidna tradicija kompanije Bosch. Svakog dana, širom sveta, na hiljade Boschovih saradnika razvija nove proizvode i sistematski unapređuje i inovira već razvijene proizvode.

Bosch – Vaš partner za inovacije

Da li imate patente ili tehnološke inovacije koje bi mogle da zanimaju kompaniju Bosch? Rado ćemo pogledati da li bi vaš izum bio isplativ za kompaniju Bosch.

Vaš kontakt

Imate pitanja ili biste želeli da ponudite neki izum kompaniji Bosch?

Da li ste zainteresovani za sticanje prava na neka od vlasničkih prava kompanije Bosch ili druge licence?

Kako je Bosch postao tehnološki lider u toliko mnogo oblasti? Zahvaljujući neumornom, neprekidnom istraživačkom radu u razvojnim centrima kompanije. U njima se rađaju revolucionarni kočioni i sigurnosni sistemi kao što su ABS i ESP®, novi načini za smanjenje štetnih emisija i još mnogo toga. Oni se takođe neprekidno unapređuju zahvaljujući uvek novim, patentiranim unapređenjima.

Bezbedni i ekološki proizvodi visokih performansi kojima se lako rukuje obično su dugo razvijani i iza njih se krije čitava istorija patenata.

Bosch patenti širom sveta


Budući da Bosch posluje širom sveta, njegovi patenti su registrovani i u mnogim zemljama. Prijave patenata u raznim zavodima za patente takođe svedoče o kreativnosti saradnika Bosch grupe i ulozi kompanije Bosch kao globalnog pokretača inovacija. Prema broju prijavljenih patenata, Bosch zauzima vodeću poziciju na važnim tržištima.

Komercijalna zaštitna prava


Patenti predstavljaju veoma važan instrument za zaštitu rezultata dugogodišnjih i skupih istraživanja od falsifikatora. Oni Boschu omogućavaju da osigura svoj vodeći položaj u oblasti tehnologija, a drugima da učestvuju u tome kupujući licence. Bosch koristi razvijeni sistem da bi osigurao poštovanje zaštitnih prava kompanije i otkrio kršenje istih.