Vrednosti

Vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznajte se sa motom naše misije

Naše vrednosti – osnove na kojima gradimo

Bosch je oduvek bila kompanija koju pokreću vrednosti. Mnoge naše vrednosti potiču od našeg osnivača, Roberta Boscha, a druge su se vremenom promenile ili su se pojavile nove. Naše vrednosti odražavaju način na koji poslujemo: naša profesionalna etika u odnosu sa poslovnim partnerima, investitorima, zaposlenima i društvom.

 
1

Fokus na budućnost i rezultate

Naše aktivnosti su fokusirane na rezultat. To nam omogućava da osiguramo svoju budućnost. Takođe stvara dobru osnovu za društvene inicijative kompanije i fondacije.

2

Odgovornost i održivost

Poslujemo odgovorno u interesu svoje kompanije, uzimajući u obzir socijalni i ekološki uticaj naših aktivnosti.

 
 
3

Inicijativa i odlučnost

Poslujemo po sopstvenoj inicijativi, preuzimamo preduzetničku odgovornost, a svoje ciljeve ostvarujemo odlučno.

4

Otvorenost i poverenje

Važna pitanja u pogledu kompanije prenosimo na vreme i i na otvoren način. Ovo je najbolji temelj za vezu izgrađenu na poverenju.

 
 
5

Pravednost

Ophodimo se fer prema svojim kolegama i poslovnim partnerima, a pravičnost vidimo kao kamen temeljac svog korporativnog uspeha.

Pouzdanost, kredibilitet, zakonitost

Obećavamo samo ono što možemo da isporučimo, sporazume smatramo obavezujućim i uvažavamo i poštujemo zakon u svim svojim poslovnim transakcijama.

 
 
7

Različitost

Cenimo i podstičemo različitost zbog bogatog iskustva koju pruža i smatramo da je od suštinske važnosti za naš uspeh.