Zašto Bosch

Budite ono što govorite

Gde god da ste – naš timski duh je sa Vama.

Vođenje razgovora

Zamislite da trčite maraton, ostajete bez daha i iznenada vidite ljude na putu koji Vas ohrabruju. U tom trenutku se potpuno napunite energijom i osećate kao da možete da nastavite da trčite.

U kompaniji Bosch razvijamo veoma jak timski duh svakoga dana. Naša prepoznatljiva korporativna kultura je uobičajena veza koja spaja naše saradnike širom sveta i koja gaji uzajamnu podršku. U našem svakodnevnom poslu, ohrabrujemo se da još više ojačamo tu vezu, što nam pomaže da zajedno razvijemo inovativna rešenja.

Našim timskim duhom ojačavamo nasleđe osnivača naše kompanije. Kada je Robert Bosch osnovao svoju kompaniju pre više od 130 godina, on je uspostavio kulturu na osnovu vrednosti kao što su uzajamno poštovanje, poštenje, otvorenost, poverenje, odgovornost, budućnost i fokusiranje na rezultate. Ponosni smo što smo deo ove kulture. Kulture koja se i dalje oseća u svakom uglu naše kompanije.

Vođenje razgovora

80%

naših saradnika je ponosno što je deo kompanije Bosch

Naše vrednosti — osnove na kojima gradimo

Naše vrednosti odražavaju način na koji poslujemo: našu profesionalnu etiku u odnosu sa poslovnim partnerima, investitorima, zaposlenima i društvom.

Icon number 1

Usmerenost na budućnost i rezultate

Naše aktivnosti su usmerene na rezultat. To nam omogućava da osiguramo svoju budućnost. Takođe stvara dobru osnovu za društvene inicijative kompanije i fondacije.

Icon number 2

Odgovornost i održivost

Mi preduzimamo akcije na oprezan i odgovoran način za dobrobit društva i životne sredine.

Icon number 3

Inicijativa i odlučnost

Poslujemo na sopstvenu inicijativu, preuzimamo preduzetničku odgovornost, a svoje ciljeve ostvarujemo odlučno.

Icon number 4

Otvorenost i poverenje

Važna pitanja o kompaniji prenosimo na vreme i na otvoren način. Ovo je najbolji temelj za vezu izgrađenu na poverenju.

Icon number 5

Pravednost

Ophodimo se pravedno prema svojim kolegama i poslovnim partnerima, a pravičnost vidimo kao kamen temeljac svog korporativnog uspeha.

Icon number 6

Pouzdanost, kredibilitet, zakonitost

Obećavamo ono što možemo isporučiti, prihvatamo sporazume kao obavezujuće, i poštujemo zakon u svim našim poslovnim transakcijama.

Icon number 7

Različitost

Cenimo i podstičemo različitost zbog bogatog iskustva koje pruža i smatramo da je od suštinske važnosti za naš uspeh.

Logotip „We are Bosch“ na poligonu kompanije Bosch u Yakeshi, Kina.

We are Bosch

Naša izjava o misiji objašnjava šta nas pokreće, šta imamo zajedničko i za šta se zalažemo. Želimo da ostavimo trag u svetu — koji ostvaruje jedinstveni izvanredni tim.

Podelite ovo na: