Zašto Bosch

Prosledite dalje

Volimo svoj posao i svoju okolinu. Dopustite nam da sačuvamo i jedno i drugo za buduće generacije.

Prosledite dalje

Da li ste ikada želeli da podržite neko društveno angažovanje, ali zbog svog posla niste imali vremena?

Sa nama možete postići dugotrajni poslovni uspeh i istovremeno podržati društvene projekte. Naša struktura vlasništva oblikuje temelj naše ekonomske snage i nezavisnosti. Fondacija Robert Bosch je neprofitna fondacija koja je vlasnik 92 procenta udela kompanije, sedam procenata je u vlasništvu potomaka Roberta Boscha a preostali jedan procenat je u vlasništvu kompanije. Ovakva struktura osigurava da se nezavisnost kompanije ne može ugroziti. Takođe nam omoguć́ava da se fokusiramo na dugoročni plan, strategiju koja više od 130 godina obezbeđuje naš uspeh.

Zahvaljujući fondaciji Robert Bosch, deo našeg profita odlazi na sve ono što promoviše dobrobit društva. Podržavamo društvene projekte i organizacije. Istovremeno se bavimo ekološkim izazovima našeg vremena. Unapređenje zaštite životne sredine i očuvanje resursa su centralni deo našeg svakodnevnog poslovanja.

Pored društvenog angažovanja, radimo i na sopstvenoj budućnosti i neprekidno usavršavamo sebe, naše proizvode i tehnologije. Održavamo naše procese fleksibilnim i ostajemo u bliskoj vezi sa našim klijentima i distributerima, a težimo i zaštiti životne sredine u svemu što radimo – počev od razvoja do proizvodnje i isporuke.

Prosledite dalje

Područja aktivnosti

U potrazi za ravnotežom između ekonomskih, ekoloških i socijalnih interesa, kompanija Bosch se fokusira na četiri područja aktivnosti vezanih za održivost.

Solarni termalni sistem

Zaštita okoline

Zaštita okoline

Godišnjim ciljevima i sistematskim upravljanjem zaštite okoline, smanjujemo potrošnju resursa i proizvodimo manje otpada na našim lokacijama širom sveta. Kada je reč o revizijama i „Boschovom kodeksu poslovnog ponašanja”, uključujemo i naše dobavljače.

Solarni termalni sistem
Čovek u fabrici gleda u tablet

Proizvodi

Proizvodi

Neprekidno radimo na poboljšanju materijala i energetske efikasnosti naših proizvoda i stalno ulažemo u istraživanje i razvoj održivih proizvoda.

Čovek u fabrici gleda u tablet
Radno okruženje u Reningenu, Nemačka

Saradnici

Saradnici

Promovišemo korporativnu kulturu zasnovanu na poštovanju saradnika. To im omogućava da ostvare svoj pun potencijal bez obzira na njihovo poreklo, starost ili pol. Naša inicijativa za različitost je važan stub uspeha naše politike ljudskih resursa. Takođe pridajemo veliku važnost bezbednosti na radu i zaštiti zdravlja.

Radno okruženje u Reningenu, Nemačka
Tri osobe stoje oko stola

Društvo

Društvo

Naša posvećenost društvu je deo naše strategije održivosti. Ovde se naše aktivnosti uglavnom fokusiraju na obrazovanje u regijama u blizini naših lokacija: od podrške ambicioznim naučnicima do dugoročne podrške obrazovnim projektima u zapostavljenim regijama ili susedstvima.

Tri osobe stoje oko stola

Podelite ovo na: