Zašto Bosch

Otkrijte nove smerove

Možda će se Vaš put promeniti — mi ćemo ostati uz Vas.

Otkrijte nove smerove

Da li ste ikada bili na putovanju koje Vam otvara potpuno novi svet? To Vas je potpuno inspirisalo i pokazalo Vam je da promena okruženja može otvoriti Vaš um za kreiranje novih ideja?

Zašto ne biste stekli potpuno nove perspektive i uvide? Na primer, prebacivanjem sa kontrole na istraživanje ili ljudske resurse. Ili promenom radnog mesta od rada na projektima do karijere u menadžmentu. Ili, šta mislite o boravku u inostranstvu u jednoj od naših 440 filijala i regionalnih kompanija koje kompaniju Bosch predstavljaju u približno 60 zemalja širom sveta? Vaš potencijal za razvoj je neograničen. Uvek kada poželite da produbite ili proširite svoje iskustvo, ili da otkrijete nove poslovne oblasti, funkcije ili lokacije – samo nam recite i uradićemo sve da tako i bude.

Uz mogućnost da menjate radno mesto ili poslovno okruženje, aktivno promovišemo princip doživotnog učenja. Tokom redovnih sastanaka za procenu, zajedno sastavljamo plan za sledeće korake u Vašoj karijeri i definišemo ključne događaje, kao i lične i profesionalne ciljeve. Osim toga, doživotno učenje takođe znači da možete dodatno da razvijate lična interesovanja. Na taj način Vam pružamo razne ponude, kao što su kursevi jezika ili lične obuke, sportski ili zdravstveni kursevi i još mnogo toga.

Otkrijte nove smerove

200 miliona evra

je ono što kompanija Bosch godišnje ulaže u dalje usavršavanje i talente svojih zaposlenih.

Lični razvoj

Svet nikada ne prestaje da se kreće. Pripremićemo Vas za buduće izazove i dati Vam slobodu da unapredite svoje talente i vrline.

Kreirajte svoju karijeru

Pošto želite da postavite sopstvene ciljeve u karijeri, obezbedili smo veliki broj alata koji će Vas usmeriti i podržati. Razgovaraćemo o Vašem napretku sa Vama u redovnim vremenskim intervalima, kao i o planu za budućnost — na primer, tokom Razgovora o cilju i učinku, Razgovora o karijeri i razvoju ili Proceni talenta i saradnika.'

Impresionirajte nas svojim sposobnostima, lićnošću i zalaganjem i moći ćete da krenete putem specijalističke karijere ili da budete odgovorni za proizvodne ili projektne zadatke. Vaša stručnost, zalaganje i iskustvo je ono što čini našu tehnologiju „Tehnologijom za budućnost“ i izaziva entuzijazam kod naših kupaca.

Kreirajte sopstveni put razvoja karijere. Iskoristite brojne mogućnosti koje nudi kompanija Bosch.

Planirajte svoju karijeru sa nama

Razgovor o cilju i učinku

Razgovor o cilju i učinku

Razgovor o cilju i učinku

Jednom godišnje pregledaćete Vaše zadatke i projekte sa svojim menadžerom, razgovarati o postignutim ciljevima i odrediti kurs za narednu godinu. Dobićete povratne informacije o svom učinku i svojim prednostima.

Prilikom razgovora o cilju, razgovaraćete o Vašim narednim ciljevima i identifikovati aktivnosti koje će Vam pomoći u postizanju ovih ciljeva. Ako se ciljevi promene pre kraja godine možete, naravno, o njima ponovo razgovarati u toku godine.

Razgovor o cilju i učinku
Razgovor o karijeri i razvoju

Razgovor o karijeri i razvoju

Razgovor o karijeri i razvoju

U toku Razgovora o karijeri i razvoju, opisaćete svoje ciljeve za naredne tri godine i razgovarati sa drugim učesnicima o tome kako se oni mogu postići. Razgovor je usmeren ka usklađivanju sopstvenih ciljeva i samoproceni sa onim ciljevima koje Vam postavljaju vaš menadžer i poslovni partner za ljudske resurse. Vodeći računa o ciljevima, prednostima i mogućnostima za razvoj karijere, identifikuju se specifične mogućnosti i odgovarajuće aktivnosti.

Razgovor o karijeri i razvoju
Upravljanje kompetencijom

Upravljanje kompetencijom

Upravljanje kompetencijom

Upravljanje kompetencijom je naš sistematski upravljan proces za identifikaciju i razvoj profesionalnih i metodoloških kompetencija i osiguravanje toga da su potrebne kompetencije dostupne na pravom mestu u pravo vreme. Vaš menadžer određuje koje kompetencije treba razviti u okviru Vaše organizacione jedinice.

Upravljanje kompetencijom
Procena talenta i saradnika

Procena talenta i saradnika

Procena talenta i saradnika

Procena talenta i saradnika se održava jednom godišnje u saradnji sa Vašim menadžerom i poslovnim partnerom za ljudske resurse. U ovoj proceni biće procenjeni Vaš lični i profesionalni razvojni potencijal, ciljevi i aktivnosti. Na taj način smo sigurni da ćemo uraditi sve da zadovoljimo potrebe naših specijalista i menadžera i obezbediti dodatne mogućnosti profesionalnog razvoja za zaposlene u kompaniji Bosch.

Procena talenta i saradnika

Podelite ovo na: