Zašto Bosch

Budite svoji

Vaša raznolikost nas čini posebnim. Obogatite nas svojom jedinstvenom ličnošću.

Budite svoji

Da li vam je poznat onaj trenutak kada razgovarate sa nekom osobom o bilo kojoj temi, a ona ima potpuno drugačiji pogled na stvari od Vas? Kada ova osoba odjednom napravi potpuno novi osvrt na ovu temu o kojoj nikada ranije niste razmišljali?

Sa našim ciljem da poboljšamo život za sve, tražimo nove saradnike koji će pokriti širok spektar karaktera, kultura i stručnosti, i koji će doneti sopstvene načine razmišljanja na poslu.

Ovo stvara atmosferu koja je veoma inspirativna i produktivna – samo jedan od razloga što različitost posmatramo kao moćnu prednost za našu kompaniju. Obogaćujući nas svojom individualnošću, imate važnu ulogu u našoj interkulturalnoj različitosti i podržavate nas u predstavljanju novih ideja i tehnologija.

Delimo naše znanje i lična iskustva u mreži lokacija širom sveta – tako da svako može imati koristi od različitih perspektiva. Da bismo osigurali održavanje ove sjajne različitosti u našoj kompaniji, ona je duboko ukorenjena u našu korporativnu strategiju i u naše osnovne vrednosti.

Budite svoji
Više od

150 nacionalnosti,

žena i muškaraca različite starosti i veština, radi za kompaniju Bosch.

Različitost je naša prednost

Različitost je naša prednost

Različitost je centralni oslonac komercijalnog uspeha kompanije Bosch je stvara uslove za inovaciju.

Podelite ovo na: