Upravni odbor u Srbiji

Bosch direktori

Osim izvršnog direktora i njegovog zamenika, član našeg upravnog odbora je i jedan direktor sa različitim odgovornostima i funkcijama.

od 2014-01-01.


 
Jovanović Jovanka

Jovanović Jovanka

 

 

2004.
Pridružuje se Predstavništvu Robert Bosch Austrije kao:

  • Generalni direktor predstavništa
  • Predstavnik Robert Bosch Grupe za Srbiju i Crnu Goru

2006.
Od osnivanja preduzeća Robert Bosch preduzima sledeće pozicije:

  • Generalni direktor preduzeća Robert Bosch d.o.o
  • Predstavnik Robert Bosch Grupe za Srbiju, Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju

Korporativne odgovornosti

  • Predstavnik Robert Bosch Grupe za Srbiju, Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju za sve Boscheve jedinice.
  • Glavni direktor preduzeća Robert Bosch d.o.o

Regionalne odgovornosti

  • Bosch predstavnik za Srbiju, Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju

Kontakt

telefon: +381 (11) 2052/301