Pređi na glavni sadržaj
Bosch u Srbiji

Izjava o privatnosti

Politika zaštite podataka Robert Bosch d.o.o. Serbia

Robert Bosch d.o.o. (u daljem tekstu „Bosch”, ili „mi”, ili „nas”) želi vam dobrodošlicu na svoje internet stranice i mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedničkim imenom „onlajn ponude”). Zahvaljujemo vam se na interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.

 

1. Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti tokom čitavog postupka obrade podataka o ličnosti, kao i bezbednost svih poslovnih podataka, veoma su nam važni. Podatke o ličnosti prikupljene tokom vaše posete našim onlajn ponudama obrađujemo u poverenju i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i bezbednost informacija obuhvaćeni su našom korporativnom politikom.

 

2. Kontrolor

Robert Bosch d.o.o. je kontrolor odgovoran za obradu vaših podataka; izuzeci su navedeni u ovom obaveštenju o zaštiti podataka.

Naši podaci za kontakt jesu sledeći:

Robert Bosch d.o.o.
Omladinskih brigada 90E
11070 Beograd
SRBIJA

E-pošta: contact@rs.bosch.com
Telefon: +381112052600

 

3. Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti

3.1 · Kategorije obrađenih podataka

Obrađuju se podaci o komunikaciji ( ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa, IP adresa i dr.).

3.2 · Principi

Podaci o ličnosti uključuju sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati, npr. ime, prezime, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, ključne ugovorne podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i podatke za plaćanje koji odražavaju identitet lica.

Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke o ličnosti (uključujući i IP adrese) isključivo kada za to ili postoji pravni osnov, ili kada ste nam dali saglasnost za obradu ili korišćenje podataka o ličnosti u tom pogledu, npr. posredstvom registracije.

3.3 · Svrhe obrade i pravni osnov

Mi, kao i pružaoci usluga koje mi angažujemo, obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe obrade:

3.3.1 · Pružanje ovih onlajn ponuda

 • Pravni osnov: Naš legitimni interes za direktni marketing, ako je to u skladu sa zaštitom podataka i zakonom o zaštiti konkurencije.

3.3.2 · Odgovor na upite korisnika u okviru obrasca za kontakt

 • Pravni osnov: Naš legitimni interes za direktni marketing i za unapređenje naših proizvoda i usluga, ako se to vrši u skladu sa uredbama o zaštiti podataka i zakonom o zaštiti konkurencije u pogledu izvršenja ugovora u odnosu na pristanak.

3.3.3 · Rešavanje pitanja prekida usluga, kao i iz sigurnosnih razloga

 • Pravni osnov: Ispunjavanje naših pravnih obaveza u pogledu bezbednosti podataka, i prevashodno, legitimni interes za rešavanje problema u prekidu usluga, kao i za zaštitu naših ponuda.

3.3.4 · Samopromocija i promocija od strane drugih, kao i istraživanje tržišta i analiza obuhvaćenosti izvršena u zakonskim okvirima ili na osnovu pristanka

 • Pravni osnov: Pristanak ili prevashodno, naš legitimni interes za direktni marketing, ako je to u skladu sa zaštitom podataka i zakonom o zaštiti konkurencije.

3.3.5 · Zaštita i odbrana naših prava

 • Pravni osnov: Naš legitimni interes za potvrdu i odbranu naših prava.

3.4 · Datoteke evidencije

Svaki put kada koristite internet, vaš pretraživač šalje određene informacije koje čuvamo u takozvanim datotekama evidencije.

Datoteke evidencije čuvamo kako bismo utvrdili prekide u pružanju usluga i iz bezbednosnih razloga (npr. kako bismo istražili pokušaje napada) tokom perioda od 7 dana, i nakon toga ih brišemo. Datoteke evidencije koje se moraju održavati kao dokazi izostavljene su iz brisanja dok se relevantni incident ne reši i mogu, zavisno od slučaja, da budu dostavljene nadležnim istražnim organima.

Datoteke evidencije se takođe koriste zbog analize (bez IP adrese ili bez kompletne IP adrese) pogledati modul 3.3.4 „Samopromocija i promocija od strane drugih, kao i istraživanje tržišta i analiza obuhvaćenosti izvršena u zakonskim okvirima ili na osnovu pristanka”

U datotekama evidencije čuvaju se sledeće informacije:

 • IP adresa (adresa internet protokola) terminalnog uređaja koji se koristi za pristupanje onlajn ponudi;
 • internet adresa stranice sa koje se pristupa onlajn ponudi (takozvani URL porekla ili URL upućivač);
 • naziv pružaoca usluga koji je korišćen za pristup onlajn ponudi;
 • naziv datoteka ili informacija kojima je pristupljeno;
 • datum i vreme, kao i trajanje opoziva podataka;
 • količina prenetih podataka;
 • informacije o operativnom sistemu i korišćenom internet pretraživaču, uključujući i instalirana proširenja (add-on, npr. Flash Player);
 • šifra http statusa (npr. „Zahtev uspešan” ili „Tražena datoteka nije pronađena”).

3.5 · Deca

Ova onlajn ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

3.6 · Prenos podataka

3.6.1 · Prenos podataka drugim kontrolorima

U principu, vaši podaci o ličnosti prosleđuju se drugim kontrolorima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ili ako mi, ili treće lice, imamo legitiman interes da izvršimo prenos podataka, ili ako ste nam dali saglasnost. Detalji o pravnim osnovima i primaocima ili kategorijama primalaca mogu se pronaći u odeljku „Svrhe obrade i pravni osnov” (pogledati broj 3.3).

Pored toga, podaci se mogu prenositi drugim kontrolorima kada smo dužni da to uradimo po osnovu zakonskih odredaba ili važećih administrativnih ili sudskih naloga.

3.6.2 · Pružaoci usluga (opšte)

Angažujemo eksterne pružaoce usluga za zadatke kao što su prodaja i marketinške usluge, upravljanje ugovorima, obrada plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge kontakt centra. Takve pružaoce usluga smo pažljivo izabrali i redovno ih nadgledamo, posebno u pogledu urednog rukovanja podacima i zaštite podataka koje oni čuvaju. Svi pružaoci usluga su dužni da čuvaju poverljivost i da poštuju zakonske odredbe. Pružaoci usluga takođe mogu da budu druge kompanije iz Bosch Grupe.

3.6.3 · Prenos primaocima izvan Republike Srbije

Možemo da prenesemo lične podatke primaocima koji se nalaze izvan Republike Srbije u takozvanim trećim zemljama. U takvim slučajevima, pre prenosa obezbeđujemo da primalac podataka pruža odgovarajući nivo zaštite podataka ili da ste vi dali saglasnost za takav prenos. Imate pravo da dobijete pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju posebno dogovorenih odredaba koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka. Za ove potrebe molimo da koristite izjave date u odeljku „Kontakt” (pogledati broj 13).

3.7 · Trajanje skladištenja, periodi čuvanja

U principu, mi čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših onlajn ponuda i povezanih usluga ili tokom perioda u toku kojeg imamo legitiman interes da čuvamo podatke (npr. možda i dalje imamo legitiman interes da šaljemo marketinške materijale putem pošte nakon ispunjenja naših ugovornih obaveza). U svim drugim slučajevima, mi brišemo vaše podatke o ličnosti, s izuzetkom podataka koje smo dužni da čuvamo radi ispunjenja ugovornih obaveza (npr. po osnovu perioda čuvanja propisanih poreskim i privrednim zakonima, dužni smo da čuvamo dokumente kao što su ugovori i fakture tokom određenog perioda).

 

4. Korišćenje kolačića

U kontekstu naših onlajn usluga, postoji mogućnost korišćenja kolačića i mehanizama za praćenje. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da budu sačuvane na vašem uređaju kada posećujete naše onlajn usluge. Praćenje je omogućeno korišćenjem različitih tehnologija. Mi naročito obrađujemo informacije koristeći tehnologiju piksela odnosno tokom analize datoteka evidencije.

4.1 · Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su obavezni za potrebe tehničkih funkcija onlajn usluga i kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu obavezni za tehničke funkcije onlajn usluga.

Generalno je moguće koristiti onlajn usluge bez bilo kakvih kolačića koji ne služe u tehničke svrhe.

4.1.1 · Kolačići koji su potrebni iz tehničkih razloga

Pod kolačićima koji su potrebni iz tehničkih razloga podrazumevamo kolačiće bez kojih tehničko pružanje onlajn usluga ne bi bilo obezbeđeno. Oni uključuju, na primer, kolačiće koji čuvaju podatke kako bi se obezbedila neometana reprodukcija video ili audio sadržaja.

Takvi kolačići će biti obrisani nakon što napustite stranicu.

4.1.2 · Kolačići i mehanizmi za praćenje koji tehnički nisu neophodni

Koristimo marketinške kolačiće i mehanizme za praćenje. Takve kolačiće i mehanizme za praćenje koristimo samo ako ste nam dali svoju prethodnu saglasnost u svakom pojedinačnom slučaju. Uz izuzetak kolačića koji čuva trenutni status vaših podešavanja privatnosti (kolačić odabira). Taj kolačić se određuje na osnovu legitimnog interesa.

Opšte

Korišćenjem marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo da vam prikazujemo ponude na osnovu vaših interesovanja, a na osnovu analize vašeg korisničkog ponašanja:

 • Statistika:
  Korišćenjem statističkih alata merimo npr. broj vaših pregleda stranice.
 • Praćenje konverzije:
  Naši partneri za praćenje konverzije postavljaju kolačić na vaš računar („kolačić za konverziju”) u slučaju da ste došli na našu internet stranicu preko reklame odgovarajućeg partnera. Ovi kolačići obično postanu nevažeći nakon 30 dana. Ako posetite određene stranice na našoj internet stranici i kolačić još nije istekao, mi i određeni partner za konverziju možemo da prepoznamo da je određeni korisnik kliknuo na reklamu i tako bio preusmeren na našu internet stranicu. To se može izvršiti na više uređaja. Informacije prikupljene posredstvom kolačića za konverziju koriste se za sastavljanje statistike o konverziji i za utvrđivanje ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na određenu reklamu i bili preusmereni na stranicu sa oznakom za praćenje konverzije.
 • Dodaci za društvene mreže:
  Neke stranice naše onlajn usluge uključuju sadržaj i usluge drugih pružalaca usluga (npr. Facebook, Twitter), koji takođe možda koriste kolačiće i aktivne module. Za više detalja o dodacima za društvene mreže pogledajte odeljak o „dodacima za društvene mreže” (pogledati br. 7).

Napominjemo da korišćenje alata može da uključuje prenos vaših podataka primaocima izvan Republike Srbije gde ne postoji adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti GDPR (npr. SAD). Za više informacija o ovome pogledajte sledeći opis pojedinačnih marketinških alata:

 • Naziv: Google Analytics
  Pružalac usluga: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD
  Funkcija: Analiza ponašanja korisnika (pretraživanje stranica, broj posetilaca i poseta, preuzimanja), kreiranje korisničkih profila pod pseudonimom na osnovu informacija sa više uređaja prijavljenih Google korisnika (praćenje više uređaja), proširenje podataka o korisnicima pod pseudonimom sa informacijama koje se posebno odnose na ciljnu grupu, a koje daje Google, retargetiranje, UX testiranje, praćenje konverzije i retargetiranje zajedno sa Google Ads
 • Naziv: Google Tag Manager
  Pružalac usluga: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD
  Funkcija: Upravljanje tagovima internet stranica putem korisničkog interfejsa, integracije programskih kodova na našim internet stranicama
 • Naziv: Google Ads
  Pružalac usluga: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD
  Funkcija: Postavljanje reklama, remarketing, praćenje konverzije
  Dodatne informacije su dostupne na: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2 · Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

Možete da upravljate svojim podešavanjima kolačića i mehanizama za praćenje u podešavanjima svog pretraživača, odnosno našim podešavanjima privatnosti.

Napomena: Podešavanja koja ste izvršili odnose se isključivo na pretraživač koji se koristi u svakom slučaju.

4.2.1 · Deaktivacija svih kolačića

Ako želite da deaktivirate sve kolačiće, deaktivirajte kolačiće u podešavanjima svog pretraživača. Napominjemo da to može da utiče na funkcionalnost internet stranice.

4.2.2 · Upravljanje podešavanjima u pogledu kolačića i mehanizama za praćenje koji nisu tehnički neophodni

Prilikom posete naših internet stranica, pitaćemo vas u sloju kolačića da li pristajete da koristimo bilo koje marketinške kolačiće, odnosno mehanizme za praćenje.

U našim podešavanjima privatnosti možete povući pristanak za ubuduće ili dati svoj pristanak kasnije.

 

5. Google

5.1 · Google Maps

Ova stranica koristi usluge u pogledu mapa servisa Google Maps putem API. Pružalac usluga je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Radi korišćenja funkcija Google Mapsa potrebno je sačuvati vašu IP adresu. Ta informacija se obično prenosi na server Google LLC u SAD i tamo čuva. Pružalac usluge te stranice nema nikakav uticaj na takav prenos podataka.

Korišćenje Google Mapsa je u interesu privlačnog predstavljanja naših onlajn ponuda i lakog pronalaženja mesta koja smo naveli na internet stranici. To predstavlja naš prevashodni legitimni interes u smislu člana 12 odeljka 1 tačke 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pogledajte našu politiku privatnosti na Guglu radi više informacija o postupanju sa podacima korisnika: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 · Google veb-fontovi

Ova stranica koristi takozvane veb-fontove pružaoca usluga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, za jednoobrazni prikaz fontova. Kada pristupite nekoj stranici, vaš pretraživač učitava potrebne veb-fontove u memoriju vašeg pretraživača u cilju pravilnog prikazivanja tekstova i fontova.

Zbog toga pretraživač koji koristite mora da se poveže sa serverima kompanije Google. Tako se Google obaveštava da je našoj stranici pristupljeno sa vaše IP adrese. Korišćenje Google veb-fontova je u interesu jednoobraznog i privlačnog predstavljanja naših onlajn ponuda. To predstavlja naš prevashodni legitimni interes u smislu člana 12 odeljka 1 tačke 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaš računar će koristiti standardni font ukoliko vaš pretraživač ne podržava veb-fontove.

Za više informacija o Google veb-fontovima pogledajte https://developers.google.com/fonts/faq i politiku privatnosti kompanije Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

6. Mreža za dostavljanje sadržaja Microsoft Azure

Da bismo optimizovali vreme učitavanja ove internet stranice, koristimo uslugu pod nazivom “Mreža za dostavu sadržaja” (CDN), koje nudi javni cloud kompanije Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Korišćenje CDN usluga predstavlja naš prevashodni legitimni interes u smislu člana 6 odeljka 1 pog. f GDPR.

U kontekstu ove obrade, lični podaci se prenose u SAD. Prenos je zasnovan na Ugovornim klauzulama Evropskog standarda po kom Microsoft garantuje usklađenost sa evropskim zakonom za zaštitu podataka za svoje usluge koje pruža.

Dalje informacije o politici privatnosti kompanije Microsoft dostupne su ovde: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

7. Dodaci za društvene mreže

U našoj onlajn ponudi koristimo takozvane dodatke za društvene mreže različitih društvenih mreža; njih ćemo pojedinačno opisati u ovom odeljku.

Nakon primene dodataka, vaš internet pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa serverima date društvene mreže. Na taj način relevantni pružalac usluga dobija informacije o tome da je vaš internet pretraživač kontaktirao odgovarajuću stranicu naše onlajn ponude, čak i ako ne posedujete korisnički nalog kod pružaoca usluge ili niste trenutno prijavljeni kod pružaoca usluge. Datoteke evidencije (uključujući IP adresu) se direktno prenose sa vašeg Internet pretraživača na server relevantnog pružaoca usluge na kome se skladište po potrebi. Sedište pružaoca usluga ili njegov server mogu se nalaziti van Republike Srbije (npr. u SAD).

Dodaci su nezavisne ekstenzije pružalaca usluge društvenih mreža. Stoga nemamo nikakav uticaj na obim podataka koje pružaoci usluga društvenih mreža prikupljaju i čuvaju putem dodataka.

Svrha i obim prikupljanja, dalje obrade podataka od strane društvene mreže, kao i vaša povezana prava i mogućnosti podešavanja za zaštitu vaše privatne sfere mogu se preuzeti iz obaveštenja o zaštiti podataka date društvene mreže.

Ne treba da koristite date dodatke ukoliko ne želite da pružaoci usluga društvenih mreža dobiju podatke o ovoj onlajn ponudi ili da nastave da koriste te podatke.

7.1 · Dodaci za društvene mreže sa rešenjem sa 2 klika

Pomoću takozvanog rešenja sa 2 klika štitimo vas od toga da vaše posete našim internet stranicama budu beležene i evaluirane od strane pružalaca usluga društvenih mreža kao standard. Kada pristupite stranici naše internet ponude koja sadrži takve dodatke, oni se inicijalno deaktiviraju. Dodaci se ne aktiviraju sve dok ne kliknete na navedeno dugme.

7.2 · Dodaci za Facebook

Facebook se obezbeđuje putem www.facebook.com od strane kompanije Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD, i putem www.facebook.de od strane kompanije Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska („Facebook”). Pregled dodataka za Facebook i njihov izgled ćete naći ovde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; informacije o zaštiti podataka za Facebook ćete naći ovde: http://www.facebook.com/policy.

7.3 · Dodaci za Twitter

Twitter obezbeđuje kompanija Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD („Twitter”). Pregled dodataka za Twitter i njihov izgled ćete naći ovde: https://developer.twitter.com/; informacije o zaštiti podataka za Twitter ćete naći ovde: https://twitter.com/de/privacy.

7.4 · Dodaci za LinkedIn

LinkedIn obezbeđuje kompanija LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD („LinkedIn”). Pregled dodataka za LinkedIn i njihov izgled ćete naći ovde: https://developer.linkedin.com/plugins; informacije o zaštiti podataka za LinkedIn ćete naći ovde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

8. YouTube

Ova onlajn ponuda koristi video platformu YouTube, kojom upravlja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SAD („YouTube“). YouTube je platforma koja omogućava reprodukciju audio i video datoteka.

Kada pristupite odgovarajućoj stranici naše onlajn ponude, ugrađeni YouTube plejer će uspostaviti vezu sa platformom YouTube kako bi se video ili audio datoteke mogle prenositi i reprodukovati. U tom procesu se takođe prenose podaci na YouTube kao odgovorno telo. Mi nismo odgovorni za obradu tih podataka od strane kompanije YouTube.

Dalje informacije o obimu i svrsi prikupljenih podataka, o daljoj obradi i korišćenju vaših podataka od strane kompanije YouTube, o vašim pravima i dostupnim opcijama za zaštitu podataka koje možete odabrati možete pronaći u politici privatnosti kompanije YouTube.

 

9. Eksterni linkovi

Naše onlajn ponude mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih lica, posebno pružalaca usluga koji nisu povezani sa nama. Nakon što kliknete na link, mi ne utičemo na prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti potencijalno prenetih klikom na link ka trećem licu (kao što su IP adresa ili URL stranice na kojoj se link nalazi) jer je postupanje trećih lica prirodno van naše kontrole. Ne preuzimamo odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica.

 

10. Bezbednost

Naši zaposleni i kompanije koje pružaju usluge u naše ime u obavezi su da čuvaju poverljivost i postupaju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti i kako bismo zaštitili vaše podatke sa kojima radimo, posebno u pogledu rizika od nenamernog ili nezakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, promene ili neovlašćenog obelodanjivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere se konstantno unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

 

11. Prava korisnika

Za ostvarivanje vaših prava, slobodno koristite detaljne informacije navedene u odeljku „Kontakt” (pogledati broj 13). Pri tome je neophodno da se postarate za to da bude moguća nedvosmislena identifikacija vaše ličnosti.

11.1 · Pravo na informacije i pristup

Imate pravo da dobijete informacije od nas o tome da li su vaši podaci o ličnosti obrađeni i, ako je to slučaj, da pristupite vašim podacima o ličnosti.

11.2 · Pravo na ispravku i brisanje

Imate pravo da ostvarite ispravljanje netačnih podataka o ličnosti. Ukoliko su ispunjeni zakonski zahtevi, imate pravo da ostvarite dopunu ili brisanje svojih podataka.

Ovo se ne odnosi na podatke koji su neophodni za izdavanje računa ili računovodstvo, ili koji podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Ipak, ako pristup takvim podacima nije neophodan, njihova obrada je ograničena (pogledati u nastavku).

11.3 · Ograničavanje obrade

Ukoliko su zakonski zahtevi ispunjeni, imate pravo da zahtevate da obrada vaših podataka bude ograničena.

11.4 · Prenosivost podataka:

Ukoliko su zakonski zahtevi ispunjeni, možete da zatražite da primite podatke koje ste nam pružili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom formatu koji može mašinski da se očita ili – ako je tehnički izvodljivo – da prenesemo takve podatke trećem licu.

11.5 · Pravo na prigovor

11.5.1 · Prigovor na direktni marketing

Pored toga, možete da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga u svakom trenutku. Imajte u vidu da iz organizacionih razloga mogu da postoje preklapanja između vašeg prigovora i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

11.5.2 · Prigovor na obradu podataka po pravnom osnovu „legitimni interes”

Pored toga, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku, ukoliko se to zasniva na „legitimnom interesu”. Mi ćemo onda prekinuti obradu vaših podataka, osim ukoliko možemo da pokažemo uverljivu legitimnu osnovu u skladu sa zakonskim uslovima koji prevazilaze vaša prava.

11.6 · Povlačenje pristanka

Ako ste dali pristanak za obradu vaših podataka, imate pravo da povučete taj pristanak u bilo kom trenutku, što će se primenjivati ubuduće. Zakonitost obrade podataka pre vašeg povlačenja pristanka ostaje neizmenjena.

11.7 · Pravo na prigovor nadzornom organu

Imate pravo da uložite prigovor nadzornom organu. Možete da uložite žalbu nadzornom organu koji je nadležan prema vašem mestu prebivališta ili prema vašoj državi prebivališta ili nadzornom organu koji je nadležan za nas. To je:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
Srbija

E-pošta: office@poverenik.rs
Telefon: +381113408900
Faks: +381113343379

 

12. Izmena obaveštenja o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo naše mere za bezbednost i zaštitu podataka. U takvim slučajevima izvršićemo izmenu našeg obaveštenja o zaštiti podataka shodno tome. Stoga se pobrinite da koristite važeću verziju našeg obaveštenja o zaštiti podataka jer zaštita podleže izmenama.

 

13. Kontakt

U slučaju da želite da stupite u kontakt sa nama, molimo da nas pronađete na adresi navedenoj u odeljku „Kontrolor”.

Kako biste potvrdili svoja prava u slučaju povrede zaštite prava kao i ukoliko imate bilo kakvih predloga ili pritužbi u pogledu obrade vaših podataka o ličnosti, preporučujemo da se obratite našem službeniku zaduženim za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji:

Službenik za zaštitu podataka (DPO)
Robert Bosch d.o.o.
Dositejeva 37
22310 Šimanovci
SRBIJA

DPO.Serbia@bosch.com