Pređi na glavni sadržaj
Bosch u Srbiji

Oblasti rada

Otkrijte veliki broj različitih poslovnih prilika — pronađite svoje mesto u jednoj od naših različitih oblasti fokusa, poslovnim sektorima i lokacijama širom sveta.

Pronađite poslove u mnogim oblastima rada

Savršeno odgovaraju svima: naše oblasti fokusa

Uskoro ćemo postati jedna od vodećih kompanija širom sveta u oblasti Interneta stvari. Pogledajte u kojim drugim oblastima težimo da uvedemo nove revolucionarne inovacije.

Istraživanje

Istraživanje

U diviziji korporativnog sektora Istraživanje i napredni inženjering možete da vidite kako vaše ideje imaju direktan uticaj na proizvode. Pomozite u pronalaženju inovativnih rešenja za kompanije i korisnike koji istovremeno čine razliku u pogledu efikasnosti, kvaliteta i pouzdanosti. Na primer, u našem centru za istraživanja u kompaniji u Reningenu pronaći ćete savršenu opremu za pretraživanje novih ideja i predstavljanje inovativne snage.

Inženjering

Inženjering

Potražnja električnih i elektronskih sistema (E/E sistemi) u modernim vozilima neprekidno raste. Kako broj sistema u mreži na vozilu nastavlja da raste, takođe postoji potreba za pouzdanim upravljanjem povećanom razmenom podataka putem povezivanja vozila.

U kompaniji Bosch Engineering, predstavićete nova rešenja za mobilnost i doprineti efikasnosti pogonskog i udobnosti današnjih vozila.

Вештачка интелигенција ствари (AIoT)

Вештачка интелигенција ствари (AIoT)

Када се вештачка интелигенција (AI) сусреће са повезаним производима (IoT), резултат су безбројне нове могућности — код куће, на послу и на путу. Због тога смо се усредсредили на ову кључну технологију. У компанији Bosch, скоро свака друга позиција се бави софтвером и начином на који бисмо могли да га побољшамо и даље развијемо.

Можете нам се придружити у унапређењу вештачке интелигенције ствари, побољшању живота људи и успостављању потпуно нових технологија.

Proizvodnja

Proizvodnja

Sa našim Industrija 4.0 rešenjima za povezanu proizvodnju optimizujemo proizvodnju i logističke procese. Razvijamo rešenja da bismo postigli da mašine komuniciraju jedna sa drugom i na taj način ubrzali proizvodnju i istovremeno poboljšali bezbednost. Sakupljanjem, vizualizacijom i analiziranjem mašine, procesa i podataka sa senzora, možete da nam pomognete da ponudimo potpuno novi svet prilika za kompanije.

Naše funkcionalne oblasti za inženjering, softver i IT

Od projektovanja aplikacija i proizvodnje do hardvera, IT-ja i softvera — pridružite nam se u pretvaranju vizija iz budućnosti u smislenu tehnologiju koja je „Tehnologija za život“.

U projektovanju aplikacija, bićete odgovorni za podešavanje hardvera i softvera za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, obezbeđujući, na primer, ispunjenje navedenih performansi i ciljnih emisija. Vaša zaduženja će uključiti puštanje u rad i optimizacija sistema za elektronsko upravljanje motorima, podešavanje parametara softvera na kontrolnim jedinicama, testiranje prototipa i puštanje u rad ispitnih stolova za motore. Imaćete blisku saradnju sa povezanim odeljenjima kao, što su razvoj softvera i komponenti, sa našim fabrikama i našom oblasti za testiranje. Pored toga, održavaćete kontakt sa našim osobljem prodaje i sa našim korisnicima: na primer, tokom prezentacija.

U proizvodnji ćete planirati i optimizovati prizvodnju proizvoda u jednoj od naših fabrika. Radom u simultanim inženjerskim timovima na razvoju konkurentnih novih proizovda, bićete sve vreme fokusirani na kvalitet, troškove i korisnike. Razvićete nove proizovde sa drugim odeljenjima, kao što su razvoj prozivoda, procesa i nabavka. Kao planer, projektovaćete procese i proizvodnje u skladu sa smernicama i opremu, istovremeno obezbeđujući da potrebne mašine budu spremen za rad. Tokom proizvodnje, Vi ćete analizirati i optimizovati postojeće tehnologije i procese proizovdnje.

U razvoju hardvera, odredićete funkciju, dizajn i specifikaciju elektronskih komponenti. Razvijaćete prototipe, module i platforme koristeći simulacije planova. Pored dizajniranja kontrolnih jedinica, kao i analognih i digitalnih kola, generisaćete rešenja za speicifične zahteve korisnika. Nećete samo razvijati komponente već ćete ih i testirati. Vaša funkcija će podrazumevati blisku saradnju sa mnogim oblastima, od projektovanja i prozvodnje aplikacije do istraživanja, razvoja i prodaje.

U informacionim tehnologijama, radićete na interfejsu između elektrotehnike, informatike i poslovanja. Razvićete sisteme za obradu informacija i podataka i raditi sa odgovarajućim softverom i hardverom. Vaše dužnosti će uključiti projektovanje IT rešenja prilagođenih pojedinačnim potrebama kupaca i pripremu strategija za koordinisanje IT sistemima u različitim ograncima. Imaćete blisku saradnju sa divizijama za kontrolu, finansije, zaštitu podataka i bezbednost informacija, kao i sa unutrašnjom revizijom. Takođe ćete sarađivati sa prodajom da biste obezbedili nove projekte. Pored analiziranja funkcije i zahteva interfejsa za obradu informacija i podataka, imaćete aktivnu ulogu u upravljanju operacijama.

U ovoj oblasti, razvijaćete i programirati softver za različite aspekte funkcija naših proizvoda. Radeći u tesnoj vezi sa oblastima kao što su računarska tehnologija, projektovanje aplikacija, razvoj hardvera i tehnička prodaja, sastavljaćete analize zahteva i razvijati rešenja specifična za korisnika. Vaše dužnosti će uključiti simuliranje i modelovanje softverskih arhitektura, kao i rukovanje njihovim razvojem i dizajnom. Pored implementacije i integracije softvera u elektronske sisteme, radićete na proveri i verifikaciji softvera i sprovodićete proveru kvaliteta.

Naše funkcionalne oblasti za posao

Od računovodstva i logistike do marketinga i prodaje – postoje mnoga vrata koja su otvorena za Vas. Otkrijte sve poslovne mogućnosti u kompaniji Bosch.

U odeljenjima za upravljanje i finansijsko računovodstvo, Vaš posao će biti da obezbedite da timovi rukovodstva imaju na raspolaganju sve neophodne informacije za donošenje informisanih poslovnih odluka. U timu finansijskog računovodstva obezbedićete da objavljeni finansijski izveštaji budu u skladu sa odgovarajućim pravilima i propisima računovodstva.

Kada je u pitanju vođenje računovodstva, bićete uključeni u pripremu mesečnih izveštaja, uključujući profit i gubitke, kao i izveštaje o balansu stanja, u izradu godišnjeg budžetskog plana za period od dve godine, kao i u obezbeđivanje mera da se prognoze ažuriraju kvartalno kako bi odrazile bilo kakve promene u učinku poslovanja. Takođe ćete pripremati mesečne izveštaje o upravljanju i prezentovati ih drugim timovima rukovodstva. Izveštaji treba da objasne odstupanja od budžetskih/prognoziranih rezultata, identifikuju rizike i prilike za svaku diviziju/odsek ili odeljenje, i da obezbede da se preduzmu korektivne mere kada je to neophodno. Na ovaj način povećavamo mogućnosti i ublažavamo sve rizike.

U finansijskom računovodstvu, jedna od Vaših ključnih odgovornosti biće podnošenje izveštaja propisanih zakonom i upravljanje procesom revizije na kraju godine. Ostale dužnosti uključuju vođenje trgovačkih knjiga, obaveza plaćanja računa, balansa stanja i pružanje podrške internim klijentima o temama kao što su interne kontrole i upravljanje osnovnim sredstvima.

Kada je u pitanju kontrola kredita, Vaše dužnosti uključuju obezbeđivanje da klijenti plaćaju u okviru dogovorenih uslova plaćanja; kontrole kredita se sprovode redovno da bismo se uverili da su postavljeni kreditni limiti relevantni i da nije potrebno prilagođavanje usled bilo kakvih nedavnih promena. U slučaju neizmirenih isplata, potrebno je da Vi i Vaš tim preduzmete brze mere kako biste ublažili eventualne rizike za kompaniju.

U odeljenju nabavke uvek ćete biti u potrazi za najpouzdanijim dobavljačima, najvećim kvalitetom i najpovoljnjijim cenama – na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Ovo se odnosi na sirovine, delove, komponente i potrošne materijale za proizvodnju naših proizovda, kao i mašine, proizvode i usluge, kao što je IT oprema i ugovore o servisiranju. Osnovne dužnosti uključuju praćenje kvaliteta robe, sprovođenje testova za odobrenje, procese revizije i optimizaciju lanca snabdevanja. Drugi važni aspekti uključuju pronalaženje pouzdanih dobavljača na novim tržištima u razvoju i razvoj prioritetnih dobavljača. Vi ćete optimizovati kvalitet i efikasnost svih isporuka i rešiti sve probleme koji mogu nastati sa dobavljačima. Blisko ćete sarađivati sa internim odeljenjima i vešto ćete obavljati pregovore. Takođe ćete rukovati operativnim i strateškim funkcijama, kao što je konsolidacija količina za nabavku za određene kategorije robe širom kompanije kako biste dobili bolje cene i rešićete sve probleme koji mogu nastati sa dobavljačima.

Kada su u pitanju istraživanje i razvoj, radićete u samom središtu našeg uspeha, stvarajući temelje za naše inovativne proizvode, razvoj novih tehnologija i osiguranje dugoročnog vodećeg položaja naše kompanije. U zavisnosti od Vaše oblasti i stručnosti, radićete u jednom od naših razvojnih odeljenja određene divizije. Otvoren je širok spektar oblasti za Vas, uključujući nove proizvodne i alternativne pogonske tehnologije, fotonaponske sisteme i materijale za akumulatore, kao i mehaniku fluida i pogonsku elektroniku, visokofrekventnu tehnologiju i 3D dizajn – samo nekoliko tehničkih oblasti i oblasti prirodnih nauka u kojima obezbeđujemo najsavremeniji rad. Ono što definitivno možete očekivati je najsavremenije radno okruženje. Vaš rad uključuje blisku saradnju sa povezanim odeljenjima, kao i sa spoljnim istraživačkim ustanovama i razvojnim odeljenjima naših klijenata.

Ovde ćete dizajnirati tehničke proizvode, opremu za testiranje i kompletne pogone za proizvodnju prema specifikacijama naših unutrašnjih razvojnih ili proizvodnih jedinica i specifikacijama naših klijenata. Ovo se proteže od detaljne konfiguracije pojedinačnih mikro komponenata u okviru razvoja proizvoda do kompletnog dizajna proizvodne opreme u oblasti mašina za posebne namene. Tokom procesa simultanog inženjeringa, integrisaćete sve navedene funkcije i aspekte proizvodnje u konačni dizajn. Blisko ćete sarađivati sa drugim odeljenjima (razvoj, proizvodnja, nabavka, konstruisanje mašina za posebne namene, itd.) kako biste dobili solidan dizajn koji zadovoljava sve zahteve kvaliteta, cene i vremena.

Kada je u pitanju logistika, bićete odgovorni za ispravnost protoka robe, materijala i informacija, kako unutar kompanije, tako i u svim interfejsima sa filijalama, klijentima i dobavljačima. Na primer, planiraćete snabdevanje sirovinama za proizvodnju i vodićete računa da nivoi zaliha budu dovoljni, ali ne prekomerni. Ili možete da koordinišete isporukom proizvoda korisnicima i upravljate i dizajnirate kompletne lance snabdevanja. Vaš rad će uključiti razvoj strategija na bazi IT-ja za nabavku, transport, upravljanje inventarom i proizvodnju - uz neprekidnu saradnju sa različitim internim kontaktima, korisnicima i pružaocima usluga.

U marketingu, radićete zajedno sa drugim funkcionalnim oblastima na kreiranju efikasnih strategija za razvoj i marketing proizvoda ili usluga. Znajući da su vaše odluke ključ za način na koji različite ciljne grupe doživljavaju naše marke, aktivno ćete analizirati nova polja poslovanja i razviti optimalne strategije određivanja cena, pažljivo ispitivajući barijere kupovine i osmisliti mere za njihovo prevazilaženje. Ukratko, Vaša uloga će biti od ključnog značaja u tome da osiguramo da kupci i njihova očekivanja budu u centru svega što radimo.

U ljudskim resursima bićete odgovorni da se pobrinete da pronađemo i zadržimo odgovarajuće ljude, kao i za razvoj njihovih ličnih i profesionalnih veština. Vaš posao po prirodi može biti operativan ili strategijski. Na primer, možete biti uključeni u rešavanje organizacionih pitanja, uspostavljanje kontakata ili određivanje naknade. Ili možete raditi na organizacionom razvoju i podržati procese promene. Postoje mogućnosti širom kompanije, a ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Postaćete kompetentni savetnik za sva pitanja iz oblasti ljudskih resursa, koji ima blisku saradnju sa državnim organima, radničkim savetima, koledžima i univerzitetima, pružaocima usluga, kao i sa našim korporativnim sektorima, specijalističkim odeljenjima i poslovnim jedinicama.

U upravljanju kvalitetom, Vaš posao će biti da obezbedite da naši proizvodi zasluže naziv Bosch. Sarađivaćete sa mnogim odeljenjima — od razvoja, projektovanja i proizvodnje do logistike, nabavke i prodaje. Takođe ćete održavati kontakte sa korisnicima i dobavljačima, savetujući ih o pitanjima kvaliteta i garantujući usklađenost sa standardima kvaliteta. Vi ćete, na primer, takođe pregledati i testirati robu i proizvode koristeći priznate metode kvaliteta. Sprovođenje revizija — interno i sa dobavljačima — će biti drugi važan aspekt Vašeg posla. Analiziraćete sisteme i procese u pogledu mogućeg kvaliteta i proceniti rezultate u izveštajima.

U simulaciji predviđate kako se proizovdi, materijali i sistemi ponašaju pod specifičnim uslovima. Ovo može da uključi ispitivanje toga kako komponente reaguju na visoke temperature ili kućište na visok pritisak, dinamiku višekomponennih sistema, interakcije između kontrolnih jedinica i senzora ili aktivatora, distribuciju polja u okviru elektromagnetnih komponenti ili operaciju procesa. Simuliraćete ove uslove koristeći programe na bazi računara i primeniti rezultate i statističke modele za dizajniranje sistema, procesa i komponenti. Nezavisno ćete sakupljati podatke koji su važni za simulaciju, npr. o fizičkim materijalnim svojstvima ili uslugama okoline specifičnim za korsnika. Nakon toga, pomoći ćete u proceni modela simulacije pomoću merenja i testiranja. Koristeći metodologiju simultanog inženjeringa, radićete na interfejsu, između razvoja, dizajna, aplikacija, testiranja i proizovdnje.

Kao tehnička podrška prodaje, radićete na interfejsu od kljulnog značaja sa našim OEM korsnicima. Uopšteno, gradićete dugotrajne veze sa ovim korisnicima. Vaši kontakti će biti iz oblasti nabavke, razvoja, upravljanja projektima i osiguranja kvalitets. Pored obezbeđivanja tehničkih i komercijalnih saveta o postojećim projektima. Takođe ćete zacrtati i utabati put do novog poslovanja. Ostale osnovne funkcije uključuju razvoj strategija i prodaje u vašem timu, kao i preuzimanje odgovornosti za upravljanje cenom i kvalitetom za specifične proizovde, sisteme ili usluge. U svim Vašim dužnostima, blisko ćete sarađivati sa drugim specijalističkim odeljenjima – od kontrolisanja, nabavke i marketinga do istraćivanja i razvoja i menadžmenta. Takođe ćete pregovarati o resursima i cenama u interesu Vaših korisnika.

U korporativnim komunikacijama i odnosima sa javnošću, igraćete važnu ulogu u definisanju slike kompanije — i interno i eksterno. Vi ćete, na primer, saradnicima obezbediti najnovije informacije i uputiti ih u različita strategijska pitanja. Eksterno, stvaraćete pozitivnu sliku o kompaniji. Obezbedićete konzistentnu, informativnu komunikaciju sa merama koje se kreću od flajera do web stranica. Informisaćete medije o važnim vestima, podešavati mreže i uspostavljati poverljive veze sa korisnicima, poslovnim partnerima i novinarima. Tokom bliske saradnje sa menadžmentom i različitim korporativnim odeljenjima, koordinisaćete radom dobavljača usluga, kao što su agencije, autori i štamparije.

Kao komercijalista prodaje bićete odgovorni za uspeh konkretnog prodajnog regiona. Planiraćete i koordinisati finansijsku i komercijalnu stranu stvari i osigurati da se ispune ciljevne prodaje i prihodi. Radićete u oblastima prodaje, a možda čak i voditi tim za prodaju na terenu i upravljati regionalnim ključnim nalozima. Glavni aspekti će takođe uključiti sticanje novih korisnika, ugovaranje komercijalnih ugovora, razvoj profitabilne politike cena, a zatim koordinisanje neophodnih procesa logistike. Pored toga, neprekidno ćete pratiti tržište i konkurente i razvijati odgovarajuće strategije prodaje. Uspostavljanje bliskih veza sa relevantnim savetnicima, medijima i korisnicima i prezentovanje našeg prisustva u Vašem regionu - na primer, na izložbama ili sajmovima distributera — će takođe biti od ključnog značaja za Vaš učinak. Ništa manje važna biće i Vaša saradnja sa drugim divizijama i odeljenjima oko pitanja kao što su analiza zahteva korisnika, podrška prodaje za nove proizvode i analiza budžetskih odstupanja.

U industrijskoj prodaji ćete sticati i savetovati korisnike u okviru specifične tehnološke oblasti u konkretnom regionu ili industriji. Upravljaćete ključnim nalozima i rukovati kompletnim projektima — od pripreme citata do obezbeđivanja podrške nakon prodaje. Pored toga, pratićete i analizirati tržište i sistematski otkrivati trendove, kao i identifikovati nove prilike za prodaju i implementirati strategije za povećani proboj na tržište. Vaše dužnosti će takođe uključivati ugovaranje cena, koordinisanje novih proizvoda, marketing podrške i obuku predstavnika prodaje.

Četiri poslovna sektora, jedan cilj: kreiranje budućnosti

Bosch je vodeća kompanija u obezbeđivanju tehnologije i usluga. Otkrijte u kojim oblastima možete da postavite nove tehničke temelje.

Otkrijte svoje novo radno mesto

Pogledajte oko sebe i otkrijte kako Vaše novo susedstvo izgleda, čak i pre nego što započnete svoj novi posao.

Raznolika grupa u vazduhu drži šalove sa natpisom “Join the Team” i pokazuje na praznu kancelarijsku stolicu.

Naše baze poslova širom sveta

Budući da je Bosch globalni brend, svoje poslovne planove sa nama možete da ostvarite bilo gde u svetu. Otkrijte naša slobodna radna mesta širom sveta i pronađite posao koji vam savršeno odgovara.

Raznolika grupa u vazduhu drži šalove sa natpisom “Join the Team”. Jedna osoba maše publici prema grupi.

Work #LikeABosch — Prijavi se odmah!

Podelite ovo na: