Pređi na glavni sadržaj
Bosch u Srbiji
Održivost, vrednosti i usklađenost

Naša odgovornost

Delujući na ekonomičan, ekološki i društveno odgovoran način, želimo da unapredimo kvalitet života ljudi i zaštitimo sredstva za život sadašnjih i budućih generacija. Naš cilj je da obnovljivu energiju učinimo pristupačnijom, a mobilnost još bezbednijom, čistijom i ekonomičnijom, kao i da širom sveta razvijemo ekološki prihvatljive proizvode.

Jasna strategija za veću održivost

Strategija održivosti kompanije Bosch zasniva se na konkretnim ciljevima u svim fokusnim oblastima. Već dugi niz godina dosledno radimo na ostvarenju tih ciljeva.

Grafikon ciljne vizije održivosti kompanije Bosch: šest dimenzija ciljne vizije su raspoređene u šestouglu. Dimenzija klimatskih akcija uključuje teme „Smanjenje emisije CO₂“ i „Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije“. Dimenzija vode uključuje teme „Nestašica vode“ i „Kvalitet vode“. Dimenzija cirkularne ekonomije uključuje teme „Efikasnost materijala“ i „Drugi život“. Dimenzija raznolikosti uključuje teme „Ravnopravnost“ i „Inkluzija“. Dimenzija ljudskih prava uključuje teme „Odgovornost“ i „Transparentnost“. Dimenzija zdravlja uključuje teme „Bezbednost na radu“ i „Supstance koje izazivaju zabrinutost“. U centru heksagona su „Nove dimenzije održivosti 2025”.
Ciljna vizija „Nove dimenzije – Održivost 2025“.

Održivost se često definiše kao ravnoteža ekonomskih, ekoloških i društvenih aspekata. Istovremeno, održivost je postala utvrđen koncept na tržištima kapitala pod skraćenicom ESG (environment, social, governance – okruženje, društvo, upravljanje). Naše sveobuhvatno razumevanje održivosti kombinuje ova dva pristupa. Ono oblikuje naše upravljanje održivošću, pruža jasnu orijentaciju na svim nivoima i osigurava efikasnost naših dela. U skladu sa tim, delujući na ekonomičan, ekološki i društveno odgovoran način, želimo da poboljšamo kvalitet života ljudi i zaštitimo sredstva za život sadašnjih i budućih generacija.

Naša nova ciljna vizija „Nove dimenzije — Održivost 2025” prevodi ovu ambiciju u konkretne pojmove. Izvedeni iz megatrendova koji utiču na našu kompaniju i nalaza naše analize materijalnosti, ovi ciljevi postavljaju okvir za naše aktivnosti u godinama koje dolaze.

Činjenice i podaci

Otvoreno i iskreno, sveobuhvatno i transparentno — to je merilo za naše izveštavanje o održivosti. Uostalom, želimo da u društvu budemo partner koji nije samo odgovoran, već je i od poverenja.

Izveštaj o održivosti kompanije Bosch

Aktuelni izveštaj o održivosti

Našim godišnjim izveštajem o održivosti činimo naše delovanje transparentnim sveobuhvatno i uporedivo, u skladu sa smernicama Globalne inicijative za izveštavanje.

Naše vrednosti — osnove na kojima gradimo

Naše vrednosti odražavaju način na koji poslujemo: našu profesionalnu etiku u odnosu sa poslovnim partnerima, investitorima, zaposlenima i društvom.

Usmerenost na budućnost i rezultate

Naše aktivnosti su usmerene na rezultat. To nam omogućava da osiguramo svoju budućnost. Takođe stvara dobru osnovu za društvene inicijative kompanije i fondacije.

Odgovornost i održivost

Mi preduzimamo akcije na oprezan i odgovoran način za dobrobit društva i životne sredine.

Inicijativa i odlučnost

Poslujemo na sopstvenu inicijativu, preuzimamo preduzetničku odgovornost, a svoje ciljeve ostvarujemo odlučno.

Otvorenost i poverenje

Važna pitanja o kompaniji prenosimo na vreme i na otvoren način. Ovo je najbolji temelj za vezu izgrađenu na poverenju.

Pravednost

Ophodimo se pravedno prema svojim kolegama i poslovnim partnerima, a pravičnost vidimo kao kamen temeljac svog korporativnog uspeha.

Pouzdanost, kredibilitet, zakonitost

Obećavamo ono što možemo isporučiti, prihvatamo sporazume kao obavezujuće, i poštujemo zakon u svim našim poslovnim transakcijama.

Različitost

Cenimo i podstičemo različitost zbog bogatog iskustva koje pruža i smatramo da je od suštinske važnosti za naš uspeh.

Crtež Roberta Boscha

Dugoročno, iskren i pravedan pristup poslovanju uvek će biti najprofitabilniji.

Robert Bosch, 1921
Logotip „We are Bosch“ na poligonu kompanije Bosch u Yakeshi, Kina.

We are Bosch

Naša izjava o misiji objašnjava šta nas pokreće, šta imamo zajedničko i za šta se zalažemo. Želimo da ostavimo trag u svetu — koji ostvaruje jedinstveni izvanredni tim.

Usklađenost — čak i izvan korporativnih granica

Usklađenost se odnosi na poštovanje pravnih zahteva i kompanijskih smernica. T o je u kompaniji Bosch sastavni deo naših korporativnih vrednosti. Iz tog razloga, u našem Kodeksu poslovnog ponašanja, koji se primenjuje na globalnom nivou, nedvosmisleno smo definisali naš stav o pravnim zahtevima i etičkim pitanjima. Zajedno sa vrednostima kompanije, on predstavlja osnovu za koju verujemo da je ključna za Bosch ov poslovni uspeh. Kako nam je odgovorno i zakonito ponašanje važno i izvan granica kompanije, tako smo i očekivanja od naših poslovnih partnera formulisali u odgovarajućem kodeksu ponašanja.

Dr Stefan Hartung
Dr Stefan Hartung, predsednik upravnog odbora
Kodeks poslovnog ponašanja

Kodeks poslovnog ponašanja

Kodeks poslovnog ponašanja partnera

Kodeks poslovnog ponašanja partnera

Sistem upravljanja usklađenošću na nivou kompanije

Sistem upravljanja usklađenošću kompanije Bosch pruža obavezujući okvir za promovisanje usklađenog ponašanja širom sveta i služi za smanjenje rizika usklađenosti. On pruža osnovu za efikasnu implementaciju eksternih i internih zahteva i definiše minimalne zahteve za procese koji su relevantni za usklađenost. Uključuje različite mere prevencije i kontrole, kao i interni sistem za uzbunjivanje kompanije Bosch. Saradnici, poslovni partneri i treće strane mogu da koriste ovaj sistem u bilo kom trenutku, kako bi, ukoliko to žele, anonimno prijavili neusklađenosti.

Česta pitanja

Usklađenost znači poštovanje zakonskih regulativa i propisa kompanije. Drugim rečima, sve poslovne aktivnosti Bosch Grupe i njenih saradnika moraju biti usklađene sa svim zakonskim propisima, Kodeksom poslovnog ponašanja i bilo kojim zakonskim smernicama i ključnim direktivama koje se odnose na ovu temu na bilo koji način („princip usklađenosti“).

Tema usklađenosti se tiče svih saradnika, kao i svakoga — direktno ili indirektno — na koga utiču kršenja iste: s jedne strane, kršenja zakona mogu dovesti do kaznenog gonjenja, u zavisnosti od ozbiljnosti slučaja. S druge strane, kršenja principa usklađenosti štete kompaniji u materijalnom pogledu i u pogledu njenog renomea. Rezultat je smanjenje poslovne efikasnosti kompanije, a time i uspeha. Usklađenost se odnosi na poslovne odnose između Boscha i trećih strana: Bosch ne želi da bude uključen u kršenja principa usklađenosti trećih strana.

Zadatak svih saradnika je da prijave moguća kršenja principa usklađenosti i da na taj način pomognu u ograničavanju posledica koje takva kršenja mogu imati, i da spreče slična neprikladna ponašanja u budućnosti. Ovo se takođe odnosi i na poslovne partnere i treće strane.

• Svi saradnici, uključujući stažiste i doktorante

• Spoljni saradnici pod ugovorom ili saradnici koji rade za spoljne dobavljače usluga

• Svi poslovni partneri, kao što su dobavljači, kupci ili udruženi partneri

• Bilo koja treća strana

Veoma je važno da se prijave stvari koje ukazuju na počinjeni kazneni prekršaj – kao što su krađe, prevare ili mita – ili na sistematsko kršenje zakona ili propisa kompanije, kao što su namerne i neprekidne neusklađenosti sa standardima kvaliteta ili bezbednosti ili sa Kodeksom poslovnog ponašanja.

Da. Sprovođenje istraga, sakupljanje dokaza koji će se izneti na sudu i pokretanje bilo kakvih potrebnih postupaka je odgovornost službenika za praćenje usklađenosti. Oni dobijaju podršku od stručnjaka iz specijalizovanih službi koji su prošli potrebnu obuku i imaju potrebna ovlašćenja.

Osobe koje prijave moguće probleme usklađenosti u skladu sa činjenicama i u dobroj nameri ne moraju da se boje da će ih kompanija uznemiravati zbog prijave.

Da, prijave se mogu podneti anonimno putem dežurne linije za praćenje usklađenosti kompanije Bosch. Moguće je postaviti sigurno poštansko sanduče u okviru telefonske linije za anonimno komuniciranje sa odgovornim službenikom za praćenje usklađenosti.

Odgovornost službenika za praćenje usklađenosti je da istraži i reši sve probleme koji su mu prijavljeni (ako je potrebno, uz podršku specijalističkih službi kompanije Bosch ili spoljnih stručnjaka).

Svaku prijavu i preduzete mere službenik za praćenje usklađenosti mora da dokumentuje. Nakon uzimanja u obzir opravdanosti interesa uključenih strana, osoba koja podnosi prijavu za dati problem može da pošalje upit o statusu istrage. U slučaju da dođe do obustavljanja istrage zbog nedostatka dokaza, ta osoba će biti obaveštena ako je zatražila da se obaveštava o toku istrage ili je poslala zahtev za takvom informacijom.

Sve prijave mogućeg kršenja usklađenosti obično uključuju otkrivanje ličnih podataka. Za prijem i obradu takvih izveštaja se zato pretpostavlja da su osobe koje su podnele prijavu potvrdile da su informisane o zakonima o zaštiti podataka i da su dale svoju saglasnost za korišćenje ličnih podataka tokom istrage slučaja usklađenosti. Ovo ne važi u slučaju anonimno podnete prijave.

Stupite u kontakt sa kompanijom Bosch

Radujemo se Vašem upitu.

Telefon

Pošaljite nam poruku

Razgovarajte sa nama!

Imate pitanja ili preporuku? Stupite u kontakt sa nama. Dostupni smo od 8.00 do 17.00 tokom radnih dana.