Održivost, vrednosti i usklađenost

Naša odgovornost

Za Bosch Grupu, održivost znači obezbeđivanje dugoročnog uspeha kompanije, istovremeno štiteći prirodno okruženje za buduće generacije. Naš cilj je da obnovljivu energiju učinimo pristupačnijom, a mobilnost još bezbednijom, čistijom i ekonomičnijom, i da razvijemo ekološki prihvatljive proizvode širom sveta.

Iskreno verujem da poslovni svet može dati veliki doprinos u rešavanju izazova sa kojima se suočava društvo.

Dr Volkmar Denner, predsednik upravnog odbora

Naše vrednosti — osnove na kojima gradimo

Naše vrednosti odražavaju način na koji poslujemo: našu profesionalnu etiku u odnosu sa poslovnim partnerima, investitorima, zaposlenima i društvom.

Icon number 1

Usmerenost na budućnost i rezultate

Naše aktivnosti su usmerene na rezultat. To nam omogućava da osiguramo svoju budućnost. Takođe stvara dobru osnovu za društvene inicijative kompanije i fondacije.

Icon number 2

Odgovornost i održivost

Mi preduzimamo akcije na oprezan i odgovoran način za dobrobit društva i životne sredine.

Icon number 3

Inicijativa i odlučnost

Poslujemo na sopstvenu inicijativu, preuzimamo preduzetničku odgovornost, a svoje ciljeve ostvarujemo odlučno.

Icon number 4

Otvorenost i poverenje

Važna pitanja o kompaniji prenosimo na vreme i na otvoren način. Ovo je najbolji temelj za vezu izgrađenu na poverenju.

Icon number 5

Pravednost

Ophodimo se pravedno prema svojim kolegama i poslovnim partnerima, a pravičnost vidimo kao kamen temeljac svog korporativnog uspeha.

Icon number 6

Pouzdanost, kredibilitet, zakonitost

Obećavamo ono što možemo isporučiti, prihvatamo sporazume kao obavezujuće, i poštujemo zakon u svim našim poslovnim transakcijama.

Icon number 7

Različitost

Cenimo i podstičemo različitost zbog bogatog iskustva koje pruža i smatramo da je od suštinske važnosti za naš uspeh.

Crtež Roberta Boscha

Dugoročno, iskren i pravedan pristup poslovanju uvek će biti najprofitabilniji.

Robert Bosch, 1921
Logotip „We are Bosch“ na poligonu kompanije Bosch u Yakeshi, Kina.

We are Bosch

Naša izjava o misiji objašnjava šta nas pokreće, šta imamo zajedničko i za šta se zalažemo. Želimo da ostavimo trag u svetu — koji ostvaruje jedinstveni izvanredni tim.

Usklađenost

U kompaniji Bosch, usklađenost sa zakonom je sastavni deo vrednosti kompanije.

Volkmar Denner

Cilj naših globalno primenjivih pravila poslovnog ponašanja je zaštita naših saradnika i kompanije, kao i naših klijenata i partnera.

Kao što piše u našoj izjavi o misiji „We are Bosch“, „Obećavamo samo ono što možemo da isporučimo, sporazume smatramo obavezujućim i uvažavamo i poštujemo zakon u svim svojim poslovnim transakcijama“. Da bismo naglasili važnost ovog principa, sumirali smo naš stav u pogledu zakonskih zahteva i etničkih pitanja u našem globalno primenljivom Kodeksu poslovnog ponašanja. Kodeks poslovnog ponašanja služi kao vodič za obavljanje posla.

Kompanija Bosch poseduje sistem za globalnu usklađenost na čelu sa glavnim službenikom za usklađenost koji direktno izveštava upravni odbor. Postoji i odeljenje za korporativnu usklađenost, kao i referenti za praćenje usklađenosti u svim divizijama i regijama.

Mere prevencije i inspekcije, uključujući princip dvostruke kontrole, promenu posla u osetljivim područjima, kao i redovne revizije, dizajnirani su za podršku naših sistema usklađenosti zasnovanim na vrednostima. Takođe, imamo obavezan program za obuku o usklađenosti za naše saradnike. Pored toga, uspostavili smo „Dijalog o usklađenosti“, koji omogućava diskusiju o temama i iskustvu vezanim za usklađenost koju vode naši rukovodioci, saradnici i službenici za usklađivanje.

Sistem usklađenosti takođe uključuje dežurnu telefonsku liniju putem koje saradnici, poslovni partneri i treće strane mogu u bilo kom trenutku da prijave nepravilnosti. Odgovorno i pravno usklađeno ponašanje ne prestaje izvan kompanije. Imajući to na umu, uspostavili smo Kodeks ponašanja za dobavljače koji definiše principe i zahteve za saradnju sa kompanijom Bosch. Sprovodimo redovne revizije da bismo osigurali da naši dobavljači budu usklađeni sa ovim principima. U takvom brzom okruženju, neprekidno proveravamo naš sistem usklađenosti da bismo mogli da brzo prilagodimo naša pravila i procese novim pravnim i tehničkim dostignućima.

Preuzimanja

Kodeks poslovnog ponašanja

Kodeks poslovnog ponašanja

Kodeks ponašanja za dobavljače

Kodeks ponašanja za dobavljače

Česta pitanja

Šta se podrazumeva pod pojmom „usklađenost“?

Usklađenost znači poštovanje zakonskih regulativa i propisa kompanije. Drugim rečima, sve poslovne aktivnosti Bosch Grupe i njenih saradnika moraju biti usklađene sa svim zakonskim propisima, Kodeksom poslovnog ponašanja i bilo kojim zakonskim smernicama i ključnim direktivama koje se odnose na ovu temu na bilo koji način („princip usklađenosti“).

Tema usklađenosti se tiče svih saradnika, kao i svakoga — direktno ili indirektno — na koga utiču kršenja iste: s jedne strane, kršenja zakona mogu dovesti do kaznenog gonjenja, u zavisnosti od ozbiljnosti slučaja. S druge strane, kršenja principa usklađenosti štete kompaniji u materijalnom pogledu i u pogledu njenog renomea. Rezultat je smanjenje poslovne efikasnosti kompanije, a time i uspeha. Usklađenost se odnosi na poslovne odnose između Boscha i trećih strana: Bosch ne želi da bude uključen u kršenja principa usklađenosti trećih strana.

Šta treba učiniti u slučaju kršenja zahteva za usklađenost?

Zadatak svih saradnika je da prijave moguća kršenja principa usklađenosti i da na taj način pomognu u ograničavanju posledica koje takva kršenja mogu imati, i da spreče slična neprikladna ponašanja u budućnosti. Ovo se takođe odnosi i na poslovne partnere i treće strane.

Ko može da prijavi kršenje principa usklađenosti?

• Svi saradnici, uključujući stažiste i doktorante

• Spoljni saradnici pod ugovorom ili saradnici koji rade za spoljne dobavljače usluga

• Svi poslovni partneri, kao što su dobavljači, kupci ili udruženi partneri

• Bilo koja treća strana

Koja kršenja moraju da se prijave?

Veoma je važno da se prijave stvari koje ukazuju na počinjeni kazneni prekršaj – kao što su krađe, prevare ili mita – ili na sistematsko kršenje zakona ili propisa kompanije, kao što su namerne i neprekidne neusklađenosti sa standardima kvaliteta ili bezbednosti ili sa Kodeksom poslovnog ponašanja.

Postoji sumnja, ali nema dokaza – da li je to dovoljno za prijavu?

Da. Sprovođenje istraga, sakupljanje dokaza koji će se izneti na sudu i pokretanje bilo kakvih potrebnih postupaka je odgovornost službenika za praćenje usklađenosti. Oni dobijaju podršku od stručnjaka iz specijalizovanih službi koji su prošli potrebnu obuku i imaju potrebna ovlašćenja.

Da li osobe koje prijave kršenja treba da se pribojavaju negativnih posledica?

Osobe koje prijave moguće probleme usklađenosti u skladu sa činjenicama i u dobroj nameri ne moraju da se boje da će ih kompanija uznemiravati zbog prijave.

Da li je moguće podneti anonimne prijave?

Da, prijave se mogu podneti anonimno putem dežurne linije za praćenje usklađenosti kompanije Bosch. Moguće je postaviti sigurno poštansko sanduče u okviru telefonske linije za anonimno komuniciranje sa odgovornim službenikom za praćenje usklađenosti.

Šta se tačno dešava sa prijavom?

Odgovornost službenika za praćenje usklađenosti je da istraži i reši sve probleme koji su mu prijavljeni (ako je potrebno, uz podršku specijalističkih službi kompanije Bosch ili spoljnih stručnjaka).

Dokumentacija i transparentnost

Svaku prijavu i preduzete mere službenik za praćenje usklađenosti mora da dokumentuje. Nakon uzimanja u obzir opravdanosti interesa uključenih strana, osoba koja podnosi prijavu za dati problem može da pošalje upit o statusu istrage. U slučaju da dođe do obustavljanja istrage zbog nedostatka dokaza, ta osoba će biti obaveštena ako je zatražila da se obaveštava o toku istrage ili je poslala zahtev za takvom informacijom.

Zaštita ličnih podataka

Sve prijave mogućeg kršenja usklađenosti obično uključuju otkrivanje ličnih podataka. Za prijem i obradu takvih izveštaja se zato pretpostavlja da su osobe koje su podnele prijavu potvrdile da su informisane o zakonima o zaštiti podataka i da su dale svoju saglasnost za korišćenje ličnih podataka tokom istrage slučaja usklađenosti. Ovo ne važi u slučaju anonimno podnete prijave.

Stupite u kontakt sa kompanijom Bosch

Stupite u kontakt sa kompanijom Bosch

Radujemo se Vašem upitu.
Telefon

Pošaljite nam poruku